Algemein


In dit ngerdeil van oos websait kntj gae uch nog waal efkes vermake...


-    Hiej vindj gae noe percies ot waat "de Baerekepel" is en wiej wae zeen ontsjtange...

-    Gae kntj oos priezekast bekieke(dae nog lang neet vol gengt is!!)

-    Gae kntj d'r achter komme waem noe percies oze besjermhier is..

-    Gae kntj achterhoele waat de "vrunj vanne Baerekepel" inhaojtj

-    En d'r achter komme wiej gae kontakt mt os kintj make es gae dao behoefte aan hbtj!