Algemein   Baerekepel   Priezekast   Besjermhieer   Vrunj vanne Baerekepel   Ieerelede  

Vrunj vanne Baerekepel


Ein van oos trowste supporters, Hans (II 2003) Baats kreeg mt de vastelaovendj in 2004 ein sjitterendj en geweljig idee!! Hae wl get vr oos kepel beteikene op ein of anger meneer, en kwaam op ’t idee om ein klup te vorme dae finansjeel ein ekstra sjteunke inne rugk beteinkendje vr os. In ein "Baere-tempo" maakdje hae besjermhier Arno Versjtege, Prins Emile Gijsen 2004, Har Rutte en aod-penningmeister Thei Driesse entoesjast om "de vrunj vanne Baerekepel" werkelikheid te laote waere. ’t Idee achter dees vrunjklup waas det se vr ’t symbolische jaorlikse bedraag van €11,11 lid ks waere van dees klup en zoe de Baerekepel en eventueel Haelder meziekgezelsjappe in de toekomst gesjteundj knne waere om eur hobby te sjtimelere.. Want waat is vastelaovendj snger meziek??? Ederein die ze tienge kwame vroege ze om lid te waere. Zoe hbbe ze al ontzttendj vaol leeje vr os biejein knne sjprokkele... Ein teiken aanne wandj wiejvl sympathie en respekt oos kepel binne de Haelder gemeinsjap geneet!!


Mt de sjponsoring vanne club, invesjtere wae es Baerekepel bevrbeildj in tenues en dergelikke, en netuurlijk de vle busreizen diej wae door ’t Limburgse Landj make gedoerendje oos vastelaovestoer!!

Vr de gooj orde: vanne inkomste ot "de vrunj vanne Baerekepel" waerdj den ouch geine druppel drank gekochtj of anger versjnaperinge!! Verder wille wae biej deze ouch efkes laote weite det wae den ouch Baeregruets zeen detter van boete oos kepel -ot ein klup gevormdj is diej os zo’n werm hert toedrage..


Det dit kn is toch werkelik sjtitterendj!! Neet denne??? Wae, es Baerekepel wille in eder geval oos "vrunj" bedanke vr eur gulle gebaar! Dus Baerevrunj, BAERE-bedanktj! Wae zlle den ouch oos bst doon om oos gooj naam toet in lngdje van daag good ot te drage!!!


Hbtj gae ouch zoe genoete van de Baerekepel?


De Baerekepel heeft de afgelopen vastelaovendj weer goed van zich laten horen!

Het vorig jaar is een club “Vrunj vanne Baerekepel” opgericht met als doel de jeugd en de muziek met de vastelaovendj te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de Baerekepel ondersteund wordt bij haar activiteiten. Op langere termijn is er de mogelijkheid dat een eventuele nieuwe jeugdkepel eveneens ondersteund wordt. Het geld wordt beheerd door een werkgroep en in overleg met de Baerekepel wordt bepaald waar het geld aan besteed wordt.Tevens wordt de jeugdvastelaovendj ondersteunt (een jaarlijks te bepalen percentage). Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, dankzij U!!!!


Als u de Baerekepel ook een warm hart toedraagt, kunt ook u lid worden van de “Vrunj vanne Baerekepel”. Als u lid wilt worden kunt u €11,11 (meer mag ook!) overmaken op rekening 1575.15.583 onder vermelding van naam en adres.


DE KEPEL HIET GOOD VAN ZICH LAOTE HUERE,

LAOTJ GAE OUCH GET VAN UCH HUERE STORT op rek. nr. 1575.15.583


Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de werkgroep:


Arno Verstegen                0475-571654

Thei Driessen                        0475-564629

Har Rutten                        0475-571985

Prins Jos I                        -

Prins Robert I                        -